Genmodifierad mat – infekterad debatt

Posted by in Okategoriserade

Frågan om genmodifierade varors vara eller inte vara kan ofta bli hetsig. Det är inte konstigt, då det finns starka argument för genmodifierade grödor. Den främsta är då att det skulle kunna minska undernäringen och svälten i världen, då de genmodifierade grödorna är mer resistenta, ger bättre skördar och kan odlas i områden där den omodifierade varianten inte skulle klara sig. Onekligen ett starkt argument, för vem vill inte bekämpa undernäring och hungersnöd?

Samtidigt så är motargumenten ibland lite vaga och baserade på känslor. Det känns fel, helt enkelt, vilket ju knappast är ett riktigt argument. Förespråkare för genmodifierade grödor är heller inte sena med att påpeka detta, och utmåla alla motståndare på det viset. Ett betydligt mer hållbart argument är möjlig miljöpåverkan. Dels i form av korspollinering och dels i form av påverkan på det lokala ekosystemet. I det senare fallet är risken att de genmodifierade grödorna är för motståndskraftiga och därmed skulle kunna slå ut annan växtlighet. Risken för detta är liten, men inte helt negligerbar. Korspollinering å andra sidan innebär att omodifierade och genmodifierade grödor av samma slag, något som inte är önskvärt och kan få svåröverskådade konsekvenser.

Sist men inte minst: allergier. Genmodifierade grödor testas noggrant, då risken för att de ska orsaka allergier finns där. Normalt ska genmodifierade grödor som ökar risken för att de som äter dem ska utveckla allergier inte komma ut på marknaden. Men det visar på att det ändå är viktigt att hålla ett öga på genmodifierade grödor. Använda på ett ansvarsfullt sätt så är riskerna ytterst små.